Detail publikace

Graph-based deep learning segmentation of EDS spectral images for automated mineral phase analysis

JURÁNEK Roman, VÝRAVSKÝ Jakub, KOLÁŘ Martin, MOTL David a ZEMČÍK Pavel. Graph-based deep learning segmentation of EDS spectral images for automated mineral phase analysis. Computers and Geosciences, roč. 165, č. 8, 2022, s. 1-2. ISSN 0098-3004. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098300422000668
Název česky
Grafová segmentační metoda pro automatickou analýzu minerálních fází
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Výravský Jakub (TESCAN GROUP, a.s)
Kolář Martin, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Motl David, Ing. (FEI VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

Segmentace, hluboké učení, EDS spektrum, Automatizovaná mineralogie

Abstrakt

Představujeme novou metodu pro grafovou segmentaci spektrálních obrazů získaných pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) vybaveného detektorem rentgenové spektroskopie (EDS). Metoda využívá hluboké učení spolu s fúzí rastrových obrazů z elektronové mikroskopie s řídkým vzorkováním EDS k získání přesné mineralogické segmentace s vysokou přesností. Vylepšení oproti předchozím metodám je zlepšení kvantitativního a kvalitativního výsledku segmentace. Popisujeme principy nové metody, ukazujeme experimentální výsledky na reálných vzorcích a demonstrujeme její výhody ve srovnání se současným stavem. Nová metoda provádí shlukování na řídce měřených EDS spektrech, což umožňuje klasifikaci ostatních minerálů. Poté jsou zpracovaná spektra kombinována s SEM měřeními s využitím markov Field pro segmentaci obrazu. Výhodou této metody je to, že shluky pak mohou být klasifikovány, analyzovány a malá zrna s odlišnými měřeními EDS jsou přesněji separována než u předchozích metod. Tyto výsledky jsou vyhodnoceny kvantitativně měřením základním elektronovým mikroskopem s hustými daty EDS s vysokým počtem impulzů a také vizuálně pomocí analýzy mineralogem.

Rok
2022
Strany
1-2
Časopis
Computers and Geosciences, roč. 165, č. 8, ISSN 0098-3004
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000817165900005
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12946,
  author = "Roman Jur\'{a}nek and Jakub V\'{y}ravsk\'{y} and Martin Kol\'{a}\v{r} and David Motl and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Graph-based deep learning segmentation of EDS spectral images for automated mineral phase analysis",
  pages = "1--2",
  journal = "Computers and Geosciences",
  volume = 165,
  number = 8,
  year = 2022,
  ISSN = "0098-3004",
  doi = "10.1016/j.cageo.2022.105109",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12946"
}
Nahoru