Detail publikace

Towards a General Boolean Function Benchmark Suite

KALKREUTH Roman, VAŠÍČEK Zdeněk, HUSA Jakub, VERMETTEN Diederick, YE Furong a THOMAS Bäck. Towards a General Boolean Function Benchmark Suite. In: GECCO 2023 Companion - Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2023, s. 591-594. ISBN 979-8-4007-0120-7.
Název česky
Obecná sada srovnávacích testů booleovských funkcí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kalkreuth Roman, MSc. (TUDO)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Vermetten Diederick (Leiden University)
Ye Furong (Leiden University)
Thomas Bäck (Leiden University)
Abstrakt

Před více než deseti lety byl v prvním souhrnném přehledu o stavu benchmarkingu v genetickém programování (GP) analyzován nesoulad mezi problémy, které se používají k testování výkonnosti systémů GP, a problémy reálného světa. Od té doby bylo v průběhu času navrženo několik sad benchmarků v hlavních problémových doménách GP, které dokázaly zaplnit některé z hlavních mezer. V rámci prvního přehledu o stavu benchmarkingu v GP byla logická syntéza zařazena mezi hlavní problémové domény GP. V oblasti GP však stále chybí rozmanitá a dostupná sada benchmarků pro logickou syntézu. V této práci jsme učinili první krok k vytvoření sady benchmarků pro logickou syntézu, která pokrývá různé typy booleovských funkcí, které se běžně používají pro hodnocení systémů GP. Uvádíme také základní výsledky, které byly získány v dřívějších pracích a v našich vyhodnocovacích experimentech pomocí kartézského genetického programování.

Rok
2023
Strany
591-594
Sborník
GECCO 2023 Companion - Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
Konference
Genetic and Evolutionary Computation Conference 2023, Lisbon, PT
ISBN
979-8-4007-0120-7
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
New York, US
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12962,
  author = "Roman Kalkreuth and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Jakub Husa and Diederick Vermetten and Furong Ye and B{\"{a}}ck Thomas",
  title = "Towards a General Boolean Function Benchmark Suite",
  pages = "591--594",
  booktitle = "GECCO 2023 Companion - Proceedings of the 2023 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion",
  year = 2023,
  location = "New York, US",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "979-8-4007-0120-7",
  doi = "10.1145/3583133.3590685",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12962"
}
Nahoru