Detail publikace

Multi-objective Design of Hardware Accelerators for Levodopa-Induced Dyskinesia Classifiers

HURTA Martin, MRÁZEK Vojtěch, DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Multi-objective Design of Hardware Accelerators for Levodopa-Induced Dyskinesia Classifiers. Evo* 2023 -- Late-Breaking Abstracts Volume. Brno, 2023. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/2403.13950
Název česky
Vícekriteriální návrh hardwarových akcelerátorů pro klasifikátor levodopou indukované dyskineze
Typ
abstrakt
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Kartézské genetické programování, Vícekriteriální návrh, Hardwarový akcelerátor, Energeticky úsporné, Levodopou indukovaná dyskineze

Abstrakt

Užívání levodopy, léku používaného k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci, je často spojeno se závažnými nežádoucími účinky, známými jako levodopou indukovaná dyskineze (LID). Její závažnost může v průběhu dne kolísat, a proto je obtížné ji během krátké doby návštěvy lékaře klasifikovat. Nízkoenergetický nositelný klasifikátor umožňující dlouhodobou a nepřetržitou klasifikaci LID by tak významně pomohl při detekci LID a úpravě dávkování. Tento článek se zabývá koevolučním návrhem energeticky úsporných hardwarových akcelerátorů klasifikátorů LID, které lze implementovat do nositelných zařízení. Akcelerátor se skládá z extraktoru příznaků a klasifikátoru koevolučně vyvinutého pomocí karteziánského genetického programování (CGP). Článek představuje a vyhodnocuje rychlou a přesnou metodu odhadu spotřeby energie pro cílovou architekturu uvažovaných klasifikátorů. Navržená metoda odhadu spotřeby energie umožňuje vícekriteriální návrh zavedením energetických omezení. Se zavedením proměnné bitové šířky reprezentace dat dosahuje navrhovaná metoda dobrého kompromisu mezi přesností (AUC) a spotřebou energie.

Rok
2023
Strany
4
Kniha
Evo* 2023 -- Late-Breaking Abstracts Volume
Konference
EvoStar 2023, FIT VUT, CZ
Místo
Brno, CZ
DOI
Soubory
Nahoru