Detail publikace

NetLoiter: A Tool for Automated Testing of Network Applications using Fault-injection

ROZSÍVAL Michal a SMRČKA Aleš. NetLoiter: A Tool for Automated Testing of Network Applications using Fault-injection. In: Proceedings - 53rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops Volume, DSN-W 2023. Porto: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 207-210. ISBN 979-8-3503-2543-0. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10207156
Název česky
NetLoiter: Nástroj pro automatizované testování síťových aplikací pomocí injektování chyb
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Rozsíval Michal, Ing. (FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

automatizované testování,síťové aplikace,injektování chyb,spolehlivost,síťové problémy

Abstrakt

Spolehlivost sítě je klíčovým požadavkem pro aplikace a systémy jako internet věcí (IoT), cloudová řešení, architektury klient-server nebo peer-to-peer. Bohužel nelze předpokládat, že reálné sítě jsou bezporuchové, zejména pokud vezmeme v úvahu různé hardwarové problémy, problémy s výkonem nebo dokonce škodlivé útoky. Testování síťových aplikací by mělo zahrnovat vyhodnocení odolnosti systému vůči poruchám za různých síťových podmínek. Článek představuje nástroj, který pomáhá vývojářům a odborníkům na verifikaci a validaci snadno analyzovat chování jejich síťové aplikace v neočekávaných síťových situacích. Nástroj je založen na principu man-in-the-middle a je zaměřen na síťové uzly komunikující pomocí jediného síťového rozhraní. Nástroj implementuje metodu fault-injection; podporované poruchy a útoky jsou inspirovány reálnými situacemi, včetně ztrátových kanálů, síťového jitteru, poškození dat nebo odpojení.

Rok
2023
Strany
207-210
Sborník
Proceedings - 53rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops Volume, DSN-W 2023
Konference
2023 53rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops (DSN-W), Porto, Portugal, PT
ISBN
979-8-3503-2543-0
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Porto, PT
DOI
UT WoS
001050777800036
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12989,
  author = "Michal Rozs\'{i}val and Ale\v{s} Smr\v{c}ka",
  title = "NetLoiter: A Tool for Automated Testing of Network Applications using Fault-injection",
  pages = "207--210",
  booktitle = "Proceedings - 53rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops Volume, DSN-W 2023",
  year = 2023,
  location = "Porto, PT",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "979-8-3503-2543-0",
  doi = "10.1109/DSN-W58399.2023.00057",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12989"
}
Nahoru