Detail publikace

Tank Barrel Surface Damage Detection Algorithm

DYK Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Tank Barrel Surface Damage Detection Algorithm. In: ICMT 2023: 17. International Conference on Military Technology. Brno: IEEE Computer Society, 2023, s. 1-4. ISBN 979-8-3503-2568-3.
Název česky
Algoritmus pro detekci poškození povrchu hlavně tanku
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Hlaveň, Diagnostika hlavně, Zpracování obrazu, Detekce poškození materiálu, Tank

Abstrakt

Článek představuje nový algoritmus pro detekci poškozených oblastí hlavně tanku na základě snímku jeho povrchu. Algoritmus využívá techniky zpracování obrazu, jako je detekce hran, diskrétní vlnková transformace a segmentace obrazu pro přesnou detekci obrysu poškození. Algoritmus dokáže detekovat poškození povrchu v hlavni s hladkým povrchem a dokonce i v drážkované hlavni. Algoritmus také umožňuje vypočítat objem nalezeného poškození z hloubkové mapy. Navržená metoda byla testována na datech získaných zařízením BBX, který generuje jak povrchová obrazová data, tak hloubkovou mapu. V článku jsou také popsány technické specifika zařízení BBX.

Rok
2023
Strany
1-4
Sborník
ICMT 2023: 17. International Conference on Military Technology
Konference
International Conference on Military Technologies 2023, Brno, CZ
ISBN
979-8-3503-2568-3
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Brno, CZ
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12995,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Dyk and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Tank Barrel Surface Damage Detection Algorithm",
  pages = "1--4",
  booktitle = "ICMT 2023: 17. International Conference on Military Technology",
  year = 2023,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "979-8-3503-2568-3",
  doi = "10.1109/ICMT58149.2023.10171286",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12995"
}
Nahoru