Detail publikace

How to shoot yourself right with a smartphone?

TESAŘOVÁ Alena, HEROUT Adam, BAMBUŠEK Daniel a JUŘÍK Vojtěch. How to shoot yourself right with a smartphone?. Virtual Reality, roč. 2023, č. 1, s. 1-13. ISSN 1434-9957. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10055-023-00812-0
Název česky
Jak správně vyfotit sama sebe chytrým telefonem?
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Tesařová Alena, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juřík Vojtěch ()
URL
Abstrakt

Tento článek představuje nový případ užití rozšířené reality pro nastavení fotoaparátu chytrého telefonu k pořízení vlastní fotografie potřebné pro vyhodnocení sportovního tréninku uživatele. Řešený problém se zabývá nastavením zadní kamery chytrého telefonu tak, aby uživatelé mohli pořizovat fotografie sebe sama při provádění sportovních póz bez nutnosti asistence další osoby. Navrhované řešení využívá avatara rozšířené reality se stejnými fyzickými vlastnostmi jako uživatel, který je umístěn do scény a uživatel tak může nastavit fotoaparát pro co nejlepší zachycení avatara. Navrhujeme také jednoduchý způsob interakce při umisťování avatara do scény a nastavování kamery pro daný účel. Provedli jsme uživatelskou studii, abychom prozkoumali použitelnost a uživatelskou zkušenost navrhovaného řešení. Výsledky ukázaly, že vizuální pomůcky rozšířené reality, zejména avatar, zvyšují efektivitu pořizování autoportrétu a že uživatelé vnímají prvky rozšířené reality velmi příznivě.

Rok
2023
Strany
1-13
Časopis
Virtual Reality, roč. 2023, č. 1, ISSN 1434-9957
Vydavatel
Springer London
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB13023,
  author = "Alena Tesa\v{r}ov\'{a} and Adam Herout and Daniel Bambu\v{s}ek and Vojt\v{e}ch Ju\v{r}\'{i}k",
  title = "How to shoot yourself right with a smartphone?",
  pages = "1--13",
  journal = "Virtual Reality",
  volume = 2023,
  number = 1,
  year = 2023,
  ISSN = "1434-9957",
  doi = "10.1007/s10055-023-00812-0",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13023"
}
Nahoru