Detail publikace

Facial Image Reconstruction and its Influence to Face Recognition

PLEŠKO Filip, GOLDMANN Tomáš a MALINKA Kamil. Facial Image Reconstruction and its Influence to Face Recognition. In: 2023 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG). Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2023, s. 1-4. ISBN 979-8-3503-3655-9. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10346000
Název česky
Rekonstrukce snímku obličeje a její vliv na rozpoznávání
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Pleško Filip, Ing. (FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

rozpoznávání podle obličeje, neuronové sítě, rekonstrukce obličeje, generative adversarial network, SFace, ArcFace, QMagFace

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na rekonstrukci poškozených obličejových obrázků pomocí GAN neuronových sítí. Navíc je zkoumán vliv generování chybějící části obličeje na rozpoznávání obličejů. Hlavním cílem této práce je pozorovat, zda je možné zvýšit přesnost rozpoznávání obličejů generováním chybějících částí při zachování nízké úrovně falešně pozitivních výsledků (FAR). Byl navržen nový model pro generování chybějících částí obličeje. Pro rozpoznávání obličejů byly použity state-of-the-art řešení z knihovny DeepFace a řešení QMagFace.

Rok
2023
Strany
1-4
Sborník
2023 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG)
Konference
22nd International Conference of the Biometrics Special Interest Group, Darmstadt, DE
ISBN
979-8-3503-3655-9
Vydavatel
Gesellschaft für Informatik
Místo
Darmstadt, DE
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13034,
  author = "Filip Ple\v{s}ko and Tom\'{a}\v{s} Goldmann and Kamil Malinka",
  title = "Facial Image Reconstruction and its Influence to Face Recognition",
  pages = "1--4",
  booktitle = "2023 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG)",
  year = 2023,
  location = "Darmstadt, DE",
  publisher = "Society for Informatics",
  ISBN = "979-8-3503-3655-9",
  doi = "10.1109/BIOSIG58226.2023",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13034"
}
Nahoru