Detail publikace

Speech and Natural Language Processing Technologies for Pseudo-Pilot Simulator

PRASAD Amrutha, ZULUAGA-GOMEZ Juan, MOTLÍČEK Petr, SARFJOO Seyyed Saeed, NIGMATULINA Iuliia a VESELÝ Karel. Speech and Natural Language Processing Technologies for Pseudo-Pilot Simulator. In: Proceedings of the 12th SESAR Innovation Days. Budapest, 2022, s. 1-9. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/2212.07164.pdf
Název česky
Technologie zpracování řeči a přirozeného jazyka pro simulátor pseudopilota
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Prasad Amrutha (UPGM FIT VUT)
Zuluaga-Gomez Juan (IDIAP)
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sarfjoo Seyyed Saeed (IDIAP)
Nigmatulina Iuliia (IDIAP)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tento článek popisuje jednoduché, ale účinné opakování - modulární systém pro zrychlení letového provozu (ATCos) školení. Např. je stále vyžadován lidský pilot v simulátoru ESCAPE lite od EUROCONTROL https:// www.eurocontrol.int/simulator/escape během ATCo výcvik. Tuto potřebu však lze nahradit automatikou systém, který by mohl fungovat jako pilot. V tomto dokumentu se snažíme rozvíjet a integrovat pseudopilotního agenta do tréninkového potrubí ATCo sloučením různých modulů poháněných umělou inteligencí (AI). Systém rozumí hlasové komunikaci, kterou vydává ATCo a následně generuje mluvenou výzvu, která dodržuje frazeologii pilota až po počáteční komunikaci. Náš systém spoléhá hlavně na open-source nástroje umělé inteligence a letecký provoz řídicích (ATC) databází, čímž dokazuje svou jednoduchost a snadnost replikovatelnost. Celkové potrubí se skládá z následujících částí: (1) submodul, který přijímá a předzpracovává vstupní tok nezpracovaný zvuk, (2) systém automatického rozpoznávání řeči (ASR), který transformuje zvuk na sekvenci slov; (3) ATC na vysoké úrovni parser souvisejících entit, který extrahuje relevantní informace komunikace, tj. volací značky a příkazy, a nakonec (4) submodul syntetizéru řeči, který generuje na základě odpovědí na dříve extrahovaných entitách ATC na vysoké úrovni. Celkově vzato, my ukázat, že tento systém by mohl připravit cestu k rozvoji a skutečný proof-of-concept pseudo-pilot systém. Proto zrychlení školení ATCos při drastickém snížení jeho celkových nákladů.

Rok
2022
Strany
1-9
Sborník
Proceedings of the 12th SESAR Innovation Days
Konference
12th SESAR Innovation Days, Budapešť, HU
Místo
Budapest, HU
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13048,
   author = "Amrutha Prasad and Juan Zuluaga-Gomez and Petr Motl\'{i}\v{c}ek and Saeed Seyyed Sarfjoo and Iuliia Nigmatulina and Karel Vesel\'{y}",
   title = "Speech and Natural Language Processing Technologies for Pseudo-Pilot Simulator",
   pages = "1--9",
   booktitle = "Proceedings of the 12th SESAR Innovation Days",
   year = 2022,
   location = "Budapest, HU",
   doi = "10.48550/arXiv.2212.07164",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13048"
}
Nahoru