Detail publikace

Speech-Based Emotion Recognition with Self-Supervised Models Using Attentive Channel-Wise Correlations and Label Smoothing

KAKOUROS Sofoklis, STAFYLAKIS Themos, MOŠNER Ladislav a BURGET Lukáš. Speech-Based Emotion Recognition with Self-Supervised Models Using Attentive Channel-Wise Correlations and Label Smoothing. In: Proceedings of ICASSP 2023. Rhodes Island: IEEE Signal Processing Society, 2023, s. 1-5. ISBN 978-1-7281-6327-7. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10094673
Název česky
Rozpoznávání emocí z řeči pomocí samoučících modelů s využitím attention korelací mezi kanály a vyhlazování značek
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kakouros Sofoklis ( neznámá)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Při rozpoznávání emocí z řeči narážíme na dva běžné problémy: jak optimálně zachytit emoci relevantní informace z řečového signálu a jak nejlépe kvantifikovat nebo kategorizovat hlučné subjektivní značky emocí. Předtrénované reprezentace s vlastním dohledem mohou robustně zachytit informace z řeči, což umožňuje nejmodernější výsledky v mnoha následných úlohách, včetně rozpoznávání emocí. Je však třeba zvážit lepší způsoby agregace informací v průběhu času, protože relevantní informace o emocích se pravděpodobně objeví po kouscích a ne jednotně napříč signálem. U značek musíme vzít v úvahu, že existuje značná míra šumu, který pochází ze subjektivních lidských anotací. V tomto článku navrhujeme nový přístup k pozornému sdružování založenému na korelacích mezi koeficienty reprezentace v kombinaci s vyhlazováním značek, což je metoda, jejímž cílem je snížit spolehlivost klasifikátoru na trénovacích značkách. Vyhodnocujeme námi navržený přístup na srovnávacím datovém souboru IEMOCAP a prokazujeme vysoký výkon, který převyšuje výkon v literatuře. Kód pro reprodukci výsledků je k dispozici na github.com/skakouros/s3prl_attentive_correlation.

Rok
2023
Strany
1-5
Sborník
Proceedings of ICASSP 2023
Konference
2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing IEEE, Rhodes Island, Greece, GR
ISBN
978-1-7281-6327-7
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Rhodes Island, GR
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13054,
  author = "Sofoklis Kakouros and Themos Stafylakis and Ladislav Mo\v{s}ner and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Speech-Based Emotion Recognition with Self-Supervised Models Using Attentive Channel-Wise Correlations and Label Smoothing",
  pages = "1--5",
  booktitle = "Proceedings of ICASSP 2023",
  year = 2023,
  location = "Rhodes Island, GR",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-7281-6327-7",
  doi = "10.1109/ICASSP49357.2023.10094673",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13054"
}
Nahoru