Detail publikace

Twenty-Five Years of Evolution in Speech and Language Processing

YU Dong, GONG Yifan, PICHENY Michael Alan, RAMABHADRAN Bhuvana, HAKKANI-TÜR Dilek, PRASAD Rohit, ZEN Heiga, SKOGLUND Jan, ČERNOCKÝ Jan, BURGET Lukáš a MOHAMED Abdelrahman. Twenty-Five Years of Evolution in Speech and Language Processing. IEEE Signal Processing Magazine, roč. 40, č. 5, 2023, s. 27-39. ISSN 1558-0792. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10188908
Název česky
Dvacet pět let evoluce ve zpracování řeči a jazyka
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Yu Dong (Tencent AI Lab)
Gong Yifan ()
Picheny Michael Alan ()
Ramabhadran Bhuvana (Google, Inc.)
Hakkani-tür Dilek ()
Prasad Rohit ()
Zen Heiga ()
Skoglund Jan ()
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mohamed Abdelrahman ()
URL
Abstrakt

V tomto článku shrnujeme vývoj zpracování řeči a jazyka (SLP) za posledních 25 let. Nejprve poskytujeme přehled populárních výzkumných témat a souvisejícího stavu techniky (SOTA) v různých podoborech SLP před 25 lety a poté zdůrazňujeme posun ve výzkumných tématech v průběhu let. Popisujeme hlavní průlomy v každém z podpolí a hlavní hnací síly, které nás dnes vedly k SOTA. Diskutovány jsou také společenské dopady a potenciální budoucí směřování.

Rok
2023
Strany
27-39
Časopis
IEEE Signal Processing Magazine, roč. 40, č. 5, ISSN 1558-0792
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
DOI
UT WoS
001036023400002
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB13058,
  author = "Dong Yu and Yifan Gong and Alan Michael Picheny and Bhuvana Ramabhadran and Dilek Hakkani-t{\"{u}}r and Rohit Prasad and Heiga Zen and Jan Skoglund and Jan \v{C}ernock\'{y} and Luk\'{a}\v{s} Burget and Abdelrahman Mohamed",
  title = "Twenty-Five Years of Evolution in Speech and Language Processing",
  pages = "27--39",
  journal = "IEEE Signal Processing Magazine",
  volume = 40,
  number = 5,
  year = 2023,
  ISSN = "1558-0792",
  doi = "10.1109/MSP.2023.3266155",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13058"
}
Nahoru