Detail publikace

Clustering Unsupervised Representations as Defense against Poisoning Attacks on Speech Commands Classification System

THEBAUD Thomas, JOSHI Sonal, LI Henry, ŠŮSTEK Martin, VILLALBA Lopez Jesus Antonio, KHUDANPUR Sanjeev a DEHAK Najim. Clustering Unsupervised Representations as Defense against Poisoning Attacks on Speech Commands Classification System. In: Proceedings of IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU). Taipei: IEEE Signal Processing Society, 2023, s. 1-8. ISBN 979-8-3503-0689-7. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10389650
Název česky
Shlukování reprezentací získaní pomocí učení bez učitele za účelem ochrany klasifikátoru řeči proti poisoning útokům
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Thebaud Thomas ()
Joshi Sonal ()
Li Henry ()
Šůstek Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Villalba Lopez Jesus Antonio (JHU)
Khudanpur Sanjeev (JHU)
Dehak Najim (JHU)
URL
Klíčová slova

poisoning útoky, reprezentace získané s učením bez učitele, shlukování, řečové příkazy, obrana proti útoku na řečové systémy

Abstrakt

Při poisoning útocích útočníci záměrně upravují trénovací data. V tomto článku se zabýváme scénářem útoku Dirty-Label Backdoor na klasifikátor hlasových příkazů. Předpokládáme, že určité promluvy z jedné ze klasifikačních tříd (zdrojová třída) jsou modifikovány pomocí spouštěče útoku a útočník změní označení třídy (cílová třída). Proti takovému útoku navrhujeme filtrační obranu. Nejprve získáme reprezentace každé promluvy pomocí DINO modelu. Dále použijeme K-means a LDA ke shlukování těchto reprezentací. Nakonec ponecháme pouze promluvy, jejichž třída je v rámci shluku, ke kterému je přiřazena, nejvíce zastoupena. Když je napadeno 10% promluv ze zdrojové třídy, pak demonstrujeme pokles úspěšnosti útoku z 99,75 % na 0,25 %. Testujeme naši obranu s různými cílovými a zdrojovými třídami, stejně jako variací spouštěčů útoku.

Rok
2023
Strany
1-8
Sborník
Proceedings of IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU)
Konference
2023 IEEE AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION AND UNDERSTANDING WORKSHOP (ASRU), Taipei, TW
ISBN
979-8-3503-0689-7
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Taipei, TW
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13088,
  author = "Thomas Thebaud and Sonal Joshi and Henry Li and Martin \v{S}\r{u}stek and Antonio Jesus Lopez Villalba and Sanjeev Khudanpur and Najim Dehak",
  title = "Clustering Unsupervised Representations as Defense against Poisoning Attacks on Speech Commands Classification System",
  pages = "1--8",
  booktitle = "Proceedings of IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU)",
  year = 2023,
  location = "Taipei, TW",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "979-8-3503-0689-7",
  doi = "10.1109/ASRU57964.2023.10389650",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13088"
}
Nahoru