Detail publikace

Description and Analysis of ABC Submission to NIST LRE 2022

MATĚJKA Pavel, SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, KLČO Michal, PENG Junyi, STAFYLAKIS Themos a BURGET Lukáš. Description and Analysis of ABC Submission to NIST LRE 2022. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. Dublin: International Speech Communication Association, 2023, s. 511-515. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/pdfs/interspeech_2023/matejka23_interspeech.pdf
Název česky
Popis a analýza ABC systému pro NIST LRE 2022
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Slavíček Josef (Phonexia)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klčo Michal, Ing. (Phonexia)
Peng Junyi, Master of Technology, MSc, Eng. (FIT VUT)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tento článek shrnuje naše úsilí v NIST Recognition Evaluation 2022, které vyústilo v systémy poskytující konkurenční výkon. Popisujeme, jaká data jsme použili pro trénování našich modelů a sledujeme je pomocí "embedding extractors" a "backend classifiers". Po pokrytí architektury věnujeme pozornost analýze po vyhodnocení. Porovnáváme různé topologie DNN, různé back-endové klasifikátory a dopady dat použitých k jejich trénování. Uvádíme také výsledky s XLS-R předtrénované modelů. Představujeme výkon systémů v "Pevné podmínce", (požadováno použití pouze předdefinovaných datových sad) a v "Otevřené podmínce" (umožněno použití jakýchkoli dat k trénování systémů).

Rok
2023
Strany
511-515
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2023, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
Konference
Interspeech Conference, Dublin, IE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Dublin, IE
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13111,
  author = "Pavel Mat\v{e}jka and Anna Silnova and Josef Slav\'{i}\v{c}ek and Ladislav Mo\v{s}ner and Old\v{r}ich Plchot and Michal Kl\v{c}o and Junyi Peng and Themos Stafylakis and Luk\'{a}\v{s} Burget",
  title = "Description and Analysis of ABC Submission to NIST LRE 2022",
  pages = "511--515",
  booktitle = "Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2023,
  number = 08,
  year = 2023,
  location = "Dublin, IE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2023-1529",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13111"
}
Nahoru