Detail publikace

A Unified Approach to Real-Time Public Transport Data Processing

LAZÚR Juraj, HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. A Unified Approach to Real-Time Public Transport Data Processing. In: Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems, roč. 2024. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2024, s. 86-95. ISBN 978-3-031-60226-9. ISSN 2367-3370.
Název česky
Unifikovaný přístup ke zpracování dat veřejné dopravy v reálném čase
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Veřejná doprava, zpracování velkých dat, vizualizace velkých dat, GTFS

Abstrakt

Využívání reálných provozních dat je pro plánování a řízení moderních systémů veřejné dopravy nezbytné. S rozšířením univerzálních formátů pro popis struktury systémů veřejné dopravy, jako jsou GTFS nebo Transmodel, se využití těchto dat rozšířilo daleko za hranice veřejné dopravy. Na druhou stranu snaha o využití těchto dat naráží na problém jejich zpracování, ukládání a integrace se strukturou dopravního systému vzhledem k objemu a rychlosti generování dat z reálného provozu. Tyto problémy se ještě více projevují v případě dalšího využití těchto dat jako vstupů pro strojové učení, resp. dolování dat, kdy je nutná integrace dat z různých systémů do jednoho modelu. Cílem tohoto článku bylo navrhnout metodu, pomocí které by bylo možné integrovat velká data z reálného provozu s měnící se strukturou dopravního systému tak, aby tato data mohla být dlouhodobě uchovávána bez ztráty granularity, resp. hodnoty entropie. Výsledkem byl návrh datového modelu s algoritmem transformace velkých dat, jehož funkčnost byla ověřena testováním nad systémem veřejné dopravy druhého největšího města v České republice.

Rok
2024
Strany
86-95
Časopis
Lecture Notes in Networks and Systems, roč. 2024, č. 989, ISSN 2367-3370
Sborník
Lecture Notes in Networks and Systems
Řada
Lecture Notes in Networks and Systems
Konference
12th World Conference on Information Systems and Technologies, Łódź, PL
ISBN
978-3-031-60226-9
Vydavatel
Springer Nature Switzerland AG
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13127,
  author = "Juraj Laz\'{u}r and Ji\v{r}\'{i} Hynek and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka",
  title = "A Unified Approach to Real-Time Public Transport Data Processing",
  pages = "86--95",
  booktitle = "Lecture Notes in Networks and Systems",
  series = "Lecture Notes in Networks and Systems",
  journal = "Lecture Notes in Networks and Systems",
  volume = 2024,
  number = 989,
  year = 2024,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer Nature Switzerland AG",
  ISBN = "978-3-031-60226-9",
  ISSN = "2367-3370",
  doi = "10.1007/978-3-031-60227-6\_8",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13127"
}
Nahoru