Detail publikace

DeePsy: Představení online nástroje pro zpětnou vazbu v psychoterapii

ŘIHÁČEK Tomáš, NEHYBA Jan, ČEVELÍČEK Michal, POLOK Alexander, MATĚJKA Pavel a DOLEŽAL Petr. DeePsy: Představení online nástroje pro zpětnou vazbu v psychoterapii. Psychoterapie. Masarykova univerzita AN FL, roč. 17, č. 1, 2023, s. 1-11. ISSN 1802-3983. Dostupné z: https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/33083/31751
Název anglicky
DeePsy: Introducing an online feedback tool for psychotherapy
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Řiháček Tomáš (MUNI)
Nehyba Jan, Mgr., Ph.D. (MUNI)
Čevelíček Michal (MUNI)
Polok Alexander, Ing. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Doležal Petr (MUNI)
URL
Klíčová slova

rutinní monitorování procesu a výsledku; zpětná vazba; webová aplikace; DeePsy

Abstrakt

Přestože je psychoterapie prokazatelně účinnou formou pomoci, její efektivita již několik desetiletí naráží na pomyslný strop. Jedním z možných důvodů je nedostatek bezprostřední zpětné vazby, která by terapeutům umožnila včas zachytit nejrůznější nesnáze v terapeutickém procesu a adekvátně na ně reagovat. Dosavadní výzkumy ukazují, že jako terapeuti máme tendenci nadhodnocovat své dovednosti a mnohdy nedokážeme u svých klientů včas rozpoznat nespokojenost či zhoršování stavu. Cílem tohoto textu je představit webovou aplikaci DeePsy - nástroj pro průběžné monitorování procesu a výsledků psychoterapie. Aplikace terapeutům nabízí průběžnou a systematickou zpětnou vazbu na jejich práci pomocí pravidelně administrovaných dotazníků a automatické analýzy nahrávek terapeutických sezení. Článek objasňuje základní principy, na nichž je aplikace postavena, a popisuje její aktuální podobu. Nabízí též zamyšlení nad problematikou zpětné vazby v širším kontextu kultury psychoterapeutické práce.

Rok
2023
Strany
1-11
Časopis
Psychoterapie. Masarykova univerzita AN FL, roč. 17, č. 1, ISSN 1802-3983
Vydavatel
Masarykova universita
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB13153,
  author = "Tom\'{a}\v{s} \v{R}ih\'{a}\v{c}ek and Jan Nehyba and Michal \v{C}evel\'{i}\v{c}ek and Alexander Polok and Pavel Mat\v{e}jka and Petr Dole\v{z}al",
  title = "DeePsy: P\v{r}edstaven\'{i} online n\'{a}stroje pro zp\v{e}tnou vazbu v psychoterapii",
  pages = "1--11",
  journal = "Psychoterapie. Masarykova univerzita AN FL",
  volume = 17,
  number = 1,
  year = 2023,
  ISSN = "1802-3983",
  doi = "10.5817/PSY2023-1-1",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13153"
}
Nahoru