Detail publikace

Node-weighted Graph Convolutional Network for Depression Detection in Transcribed Clinical Interviews

BURDISSO Sergio, VILLATORO-TELLO Esaú, MADIKERI Srikanth a MOTLÍČEK Petr. Node-weighted Graph Convolutional Network for Depression Detection in Transcribed Clinical Interviews. In: Proceedings of the Annual Conference of International Speech Communication Association, INTERSPEECH. Dublin: International Speech Communication Association, 2023, s. 3617-3621. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-archive.org/interspeech_2023/burdisso23_interspeech.pdf
Název česky
Uzlově váhovaná grafová konvoluční síť pro detekci deprese v přepsaných klinických rozhovorech
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Burdisso Sergio (IDIAP)
Villatoro-tello Esaú (IDIAP)
Madikeri Srikanth (IDIAP)
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Navrhujeme jednoduchý přístup pro vážení samospojovacích hran v grafové konvoluční síti (GCN) a ukazujeme jeho dopad na detekci deprese z přepsaných klinických rozhovorů. Za tímto účelem používáme GCN pro modelování nesousledné a dálkové sémantiky ke klasifikaci transkripcí na depresivní nebo kontrolní subjekty. Navržená metoda si klade za cíl zmírnit omezující předpoklady lokality a stejné důležitosti vlastních spojení vs. hran k sousedním uzlům v GCN, při zachování atraktivních vlastností, jako jsou nízké výpočetní náklady, agnostika dat a možnosti interpretace. Provádíme vyčerpávající hodnocení ve dvou benchmarkových datových sadách. Výsledky ukazují, že náš přístup konzistentně překonává vanilkový GCN model i dříve uváděné výsledky a dosahuje F1=0,84 % na obou souborech dat. Konečně kvalitativní analýza ilustruje interpretovatelné schopnosti navrhovaného přístupu a jeho soulad s předchozími poznatky v psychologii.

Rok
2023
Strany
3617-3621
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2023, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of the Annual Conference of International Speech Communication Association, INTERSPEECH
Konference
Interspeech Conference, Dublin, IE
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Dublin, IE
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13156,
  author = "Sergio Burdisso and Esa\'{u} Villatoro-tello and Srikanth Madikeri and Petr Motl\'{i}\v{c}ek",
  title = "Node-weighted Graph Convolutional Network for Depression Detection in Transcribed Clinical Interviews",
  pages = "3617--3621",
  booktitle = "Proceedings of the Annual Conference of International Speech Communication Association, INTERSPEECH",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2023,
  number = 8,
  year = 2023,
  location = "Dublin, IE",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2023-1923",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13156"
}
Nahoru