Detail publikace

Programování - ALGOL 60

ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka a ZACHOVAL Jan. Programování - ALGOL 60. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1975.
Název anglicky
Programování - ALGOL 60
Typ
učebnice
Jazyk
čeština
Autoři
Češka Milan, Prof. RNDr., CSc. (UIVT FEI VUT)
Honzík Jan M., Prof. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT)
Rábová Zdeňka, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT)
Zachoval Jan, Ing. (FEI VUT)
Rok
1975
Strany
144
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky VUT
Místo
VUT v Brně, CZ
Nahoru