Detail publikace

Podpora pro analýzu stavových prostorů objektově orientovaných Petriho sítí

KŘENA Bohuslav. Podpora pro analýzu stavových prostorů objektově orientovaných Petriho sítí. In: Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000, s. 192-194. ISBN 80-7204-155-X.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Křena Bohuslav, Ing. (UIVT FEI VUT)
URL
Klíčová slova

Objektově orientované Petriho sítě, reprezentace v jazyce Prolog, PNtalk, překladač PNC, generátor stavových prostorů, dotazovací jazyk nad stavovými prostory SSQL

Abstrakt

Práce se zabývá konceptem objektově orientovaných Petriho sítí a jejich reprezentací v Prologu, která slouží pro simulaci, generování a analýzu jejich stavových prostorů. Hlavním cílem této práce je implementace překladače mezi těmito reprezentacemi. V této práci je nejdříve popsán jazyk PNtalk, jehož gramatika je zde přizpůsobena pro snadnější implementaci překladače. Dále je popsána a diskutována vnitřní reprezentace objektově orientovaných Petriho sítí v jazyce Prolog. Práce úzce navazuje na semestrální projekt, ve kterém byl implementován prototyp tohoto překladače. Na generátor stavových prostorů, který byl již dříve implementován v jazyce Prolog, navazuje dotazovací jazyk nad stavovými prostory SSQL. Základní přehled o tomto jazyce a o možnostech jeho dalšího vývoje je v závěru této práce.

Rok
2000
Strany
192-194
Sborník
Sborník prací studentů a doktorandů
Konference
Student Conference STC2000 FEI VUT Brno, Brno, CZ
ISBN
80-7204-155-X
Vydavatel
Akademické nakladatelství CERM sro.
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB6046,
   author = "Bohuslav K\v{r}ena",
   title = "Podpora pro anal\'{y}zu stavov\'{y}ch prostor\r{u} objektov\v{e} orientovan\'{y}ch Petriho s\'{i}t\'{i}",
   pages = "192--194",
   booktitle = "Sborn\'{i}k prac\'{i} student\r{u} a doktorand\r{u}",
   year = 2000,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} nakladatelstv\'{i} CERM",
   ISBN = "80-7204-155-X",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/6046"
}
Nahoru