Detail publikace

Testability Analysis Based on Discrete Mathematics Concepts

KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Testability Analysis Based on Discrete Mathematics Concepts. In: Proc. of the 9-th International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications. Plovdiv: neznámá, 2000, s. 113.
Název česky
Analýza testovatelnosti založená na konceptech diskrétní matematiky
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Mnoho dosud publikovaných metodik pro analýzu testovatelnosti je založeno na analýze struktury obvodu a heuristickém přístupu. Jedna z možností je analyzovat popis obvodu ve VHDL. Podle našeho názoru, implemetnace metodiky analýzy testovatelnosti vyžaduje získat strukturu obvodu z interní reprezentace obvodu v návrhovém systému a transformovat ji na databázi prvků a spojů. Algoritmus analýzy testovatelnosti pak operuje nad databází spíše než nad strukturou interní reprezentace. Náž výzkum se zabývá obvody na úrovni RT a analýzou jejich testovatelnosti. Naše metodika je založena na vyhodnocení role registrů při procesu aplikace testu. Z tohoto pohledu jsou prvky obvodu rozčleněny do množin, je zohledněna struktura obvodu a vlastnosti prvků. Když jsou ustaveny množiny prvků, lze mezi nimi hledat určité relace. Takový přístup umožní identifikovat různé obvodové situace a popsat jejich vlastnosti nástroji diskrétní matematiky.

Rok
2000
Strany
113
Sborník
Proc. of the 9-th International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications
Vydavatel
neznámá
Místo
Plovdiv, BG
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB6386,
   author = "Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
   title = "Testability Analysis Based on Discrete Mathematics Concepts",
   pages = 113,
   booktitle = "Proc. of the 9-th International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications",
   year = 2000,
   location = "Plovdiv, BG",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/6386"
}
Nahoru