Detail publikace

Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně

HONZÍK Jan M.. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, s. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
Název anglicky
Proposal of Establishing of the Faculty of Information Technology
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt

Abstrakt Příspěvek shrnuje historii oboru Informatika a výpočetní technika i historii pokusů o založení samostatné fakulty, orientující se na informační technologie na půdě technické univerzity. Uvádí důvody, které vedly k novému pokusu o její založení a které příznivě ovlivnily zahájení prací na založení fakulty. Vymezí profil nové fakulty ve vztahu k fakultě, ze které vznikla i k Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Stručně popíše transformační změny na původní fakultě, která se po odtržení Fakultu informačních technologií (FIT) změní na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Stručně charakterizuje studijní programy a jejich struktury.

Rok
2001
Strany
57-65
Sborník
Sborník konference Tvorba Software 2001
Konference
Tvorba software 2001, Ostrava, CZ
ISBN
80-7082-783-1
Vydavatel
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo
Ostrava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB6794,
   author = "M. Jan Honz\'{i}k",
   title = "N\'{a}vrh na zalo\v{z}en\'{i} fakulty informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i} na VUT v Brn\v{e}",
   pages = "57--65",
   booktitle = "Sborn\'{i}k konference Tvorba Software 2001",
   year = 2001,
   location = "Ostrava, CZ",
   publisher = "V\v{S}B - Technical University of Ostrava",
   ISBN = "80-7082-783-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/6794"
}
Nahoru