Detail publikace

VHDL Circuit Description Transparency Analysis

RŮŽIČKA Richard. VHDL Circuit Description Transparency Analysis. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 194-199. ISBN 80-7099-879-2.
Název česky
Analýza transparence prvků z popisu obvodu v jazyce VHDL
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek se zabývá analýzou vlastností transparence prvků číslicových obvodů. Analýza transparence je důležitou součástí analýzy testovatelnosti číslicových obvodů při využití koncepce i cest. I cesty ve struktuře číslicového obvodu sestávají z prvků a spojů. Obvodové prvky musí mít, mají-li být součástí i cesty, režim činnosti, v němž data přes ně přenášená prochází beze změny. Pokud je analyzována struktura číslicového obvodu na úrovni RT na i cesty, vlastnosti transparence všech prvků obvodu musí být identifikovány. Zatímco struktura celého obvodu je známa, prvky jsou často popsány jen svým chováním. Z tohoto popisu lze také získat informace o režimu transparence. Jak, to je předmětem tohoto článku.

Rok
2002
Strany
194-199
Sborník
Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002
Konference
The Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002, Herľany, SK
ISBN
80-7099-879-2
Vydavatel
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Místo
Košice, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7030,
  author = "Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka",
  title = "VHDL Circuit Description Transparency Analysis",
  pages = "194--199",
  booktitle = "Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002",
  year = 2002,
  location = "Ko\v{s}ice, SK",
  publisher = "Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Ko\v{s}ice",
  ISBN = "80-7099-879-2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7030"
}
Nahoru