Detail publikace

Proceedings of 5th International Workshop IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems

HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk, MARINISSEN Erik Jan, NOVÁK Ondřej, RŮŽIČKA Richard a STRAUBE Bernd, ed. Proceedings of 5th International Workshop IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002. ISBN 80-214-2094-4.
Název česky
Sborník 5. mezinárodního workshopu IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Typ
konferenční sborník
Jazyk
angličtina
Autoři
Hlavička Jan, Prof. Ing., DrSc. (FEL ČVUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Marinissen Erik Jan (philips-reslab)
Novák Ondřej, Prof. Ing., CSc. (TUL-FMECH)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Straube Bernd, Dr. Ing. habil. (Fraunhofer IIS)
Abstrakt

Workshop "Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems workshops" (DDECS) bývá každoročně pořádán ve středoevropských zemích - Polsku, České republicem Slovensku a Maďarsku. DDECS workshop nabízí výzkumníkům z průmyslu i akademického prostředí fórum pro prezentaci a diskusi témat z oblasti návrhu a diagnostiky. V odpověď na výzvu k podávání příspěvků došlo na tento 5. ročník 79 příspěvků z 27 zemí. Mezinárodní programový výbor pod vedením Erika Jana Marinissena z firmy Philips Holandsko vybral 30 článků pro ústní prezentaci a 30 pro prezentaci formou posteru. Výběr byl proveden na základě posudků zhotovených 40 recenzenty ze 17 zemí. V devíti sekcích jsou prezentovány články z oblasti návrhu ASIC, FPGA, SOC a IP, hardware-software codesignu a biologií inspirovaného hardware stejně jako z oblasti testování číslicových i analogových obvodů, testovatelnosti. Mezi tím byly zařazeny sekce s prezentací posterů, které přinášely všem účastníkům DDECS příležitosti k diskusi o jejich problémech a navázání kontaktů s ostatními odborníky. První dva dny workshopu začaly zvanými přednáškami. V souladu se dvěma hlavními tématy worksopu byli pozváni Rainier Hartenstein z University v Kaiserslauternu jako odborník z oblasti návrhu a Bernd Koeneman z IBM San Jose, USA z oblasti diagnostiky. Všichni dobrovolníci z organizačního výboru, programového výboru a řídicího výboru stejně jako recenzenti odvedli skvělou práci, za což jim náleží velký dík. Jejich úsilí vytvořilo z 5. ročníku DDECS mimořádnou událost v oblasti návrhu a diagnostiky ve střední Evropě. DDECS se stává plnohodnotnou částí dění světové komunity návrhářů a diagnostiků.

Rok
2002
Strany
427
Konference
IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2002, Brno, CZ
ISBN
80-214-2094-4
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@PROCEEDINGS{FITPUB7037,
   editor = "Jan Hlavi\v{c}ka and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Jan Erik Marinissen and Ond\v{r}ej Nov\'{a}k and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Bernd Straube",
   title = "Proceedings of 5th International Workshop IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems",
   pages = 427,
   year = 2002,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "80-214-2094-4",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7037"
}
Nahoru