Detail publikace

Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing

GARUDADRI Harinath, HEŘMANSKÝ Hynek, MORGAN Nelson, BENITEZ Carmen, BURGET Lukáš, KAJAREKAR Sachin, GRÉZL František, JAIN Pratibha a MOTLÍČEK Petr. Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing. San Diego: Qualcomm, 2002.
Název česky
Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Typ
výzkumná zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Garudadri Harinath, Mcs. (Qualcomm)
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (UPGM FIT VUT)
Morgan Nelson, Prof. (ICSI Berkeley)
Benitez Carmen, Msc. (ICSI Berkeley)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kajarekar Sachin, Ph.D. (SRI)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Jain Pratibha, Msc. (OGI)
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech

Rok
2002
Strany
40
Vydavatel
Qualcomm
Místo
San Diego, US
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB7062,
   author = "Harinath Garudadri and Hynek He\v{r}mansk\'{y} and Nelson Morgan and Carmen Benitez and Luk\'{a}\v{s} Burget and Sachin Kajarekar and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Pratibha Jain and Petr Motl\'{i}\v{c}ek",
   title = "Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing",
   pages = 40,
   year = 2002,
   location = "San Diego, US",
   publisher = "Qualcomm",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7062"
}
Nahoru