Detail publikace

Analýza a zlepšení testovatelnosti RTL číslicového obvodu

STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti RTL číslicového obvodu. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 24-29. ISBN 80-214-2471-0.
Název anglicky
Testability analysis and improvements of a RTL digital circuit
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Testovatelnost, analýza testovatelnosti, návrh pro snadnou testovatelnost, strukturovaný návrh, částečný scan, úplný scan

Abstrakt

Příspěvek se věnuje blízkým tématům, problémům a pojmům souvisejícím s výzkumem v rámci mé disertační práce a používá jich k objasnění motivace a cílů tohoto výzkumu. Ten je zaměřen zejména na návrh efektivní metody analýzy testovatelnosti RTL číslicových obvodů a demonstraci jejího použití při automatizovaném návrhu pro snadnou testovatelnost s využitím techniky scan.

Rok
2003
Strany
24-29
Sborník
Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika
Konference
Pracovní seminář Počítačové architektury & diagnostika 2003 pro studenty doktorského studia, Zvíkovské Podhradí, CZ
ISBN
80-214-2471-0
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7298,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Anal\'{y}za a zlep\v{s}en\'{i} testovatelnosti RTL \v{c}\'{i}slicov\'{e}ho obvodu",
   pages = "24--29",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} ze semin\'{a}\v{r}e Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} Architektury \& Diagnostika",
   year = 2003,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "80-214-2471-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7298"
}
Nahoru