Detail publikace

Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru

HONZÍK Jan M.. Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004, s. 35-43. ISBN 80-7044-543-2.
Název anglicky
The Goals of The czech Higher Education in the European Educational Space
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Boloňský proces, ECTS, doplněk k diplomu, Tuning, Trends

Abstrakt

Příspěvek rekapituluje hlavní milníky boloňského procesu, popisuje jeho zdroje a projekty. Na dvou případech uvádí příklady dobré praxe.

Anotace

Příspěvek se zabývá nejzávažnějšími úkoly v oblasti řízení kvality a dosahování evropské dimenze vysokoškoslého vzdělávání

Rok
2004
Strany
35-43
Sborník
Hodnocení kvality vysokých škol
Konference
Hodnocení kvality vysokých škol, Ústí nad Labem, CZ
ISBN
80-7044-543-2
Vydavatel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Místo
Ústí nad Labem, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7399,
   author = "M. Jan Honz\'{i}k",
   title = "\'{U}koly \v{c}esk\'{e}ho vysok\'{e}ho \v{s}kolstv\'{i} v evropsk\'{e}m vzd\v{e}l\'{a}vac\'{i}m prostoru",
   pages = "35--43",
   booktitle = "Hodnocen\'{i} kvality vysok\'{y}ch \v{s}kol",
   year = 2004,
   location = "\'{U}st\'{i} nad Labem, CZ",
   publisher = "Univerzity of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem",
   ISBN = "80-7044-543-2",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7399"
}
Nahoru