Detail publikace

RTL Testability Verification System

RŮŽIČKA Richard a ŠKARVADA Jaroslav. RTL Testability Verification System. In: Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2004, s. 101-102. ISBN 3-902457-05-8.
Název česky
Systém pro verifikaci testovatelnosti RT obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Tento článek řeší verifikaci testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT. Verifikaci testovatelnosti lze použít pro posouzení, zda navržený číslicový obvod po analýze a eventuální úpravě na snadnou testovatelnost vedoucí na částečný scan je skutečně snadno testovatelný. Je to proto, že používané matoda využívající i cest neberou vždy v potaz vzájemné závislosti těchto i cest. Proto mohou vznikat konflikty a uváznutí v případě, že tyto i cesty jsou využity současně. Navržená metodika verifikace testovatelnosti RT obvodů tyto problémy umí detekovat. Hlavním cílem naší práce je vytvořit programový systém pro automatickou verifikaci testovatelnosti RT obvodů. Při implementaci bylo využito C/E Petriho sítí. Vstupem do systému je formální specifikace obvodu a seznam modifikací pro snadnou testovatelnost (řetězec scan). Výstupem je rozhodnutí, zda obvod takto navržený je skutečně snadno testovatelný či nikoliv. Jestliže je obvod označen jako ne snadno testovatelný, je třeba zásahu operátora, který posoudí, jak testovatelnost zajistit.

Rok
2004
Strany
101-102
Sborník
Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference
Konference
EUROMICRO Symposium on Digital System Design, Rennes, FR
ISBN
3-902457-05-8
Vydavatel
Johannes Kepler University Linz
Místo
Linz, DE
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7552,
   author = "Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Jaroslav \v{S}karvada",
   title = "RTL Testability Verification System",
   pages = "101--102",
   booktitle = "Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference",
   year = 2004,
   location = "Linz, DE",
   publisher = "Johannes Kepler University Linz",
   ISBN = "3-902457-05-8",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7552"
}
Nahoru