Detail publikace

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů

STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 138-143. ISBN 80-969202-0-0.
Název anglicky
Testability analysis and improvements of register-transfer level digital circuits
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Diagnostika, úroveň meziregistrových prenosů, datové cesty obvodu, formální model, matematický model, koncepce transparentnosti, hierarchický test, testovatelnost, analýza testovatelnosti, grafový algoritmus, návrh pro snadnou testovatelnost, zlepšení testovatelnosti, scan, generování benchmarkových obvodů.
 

Abstrakt

Příspěvek se věnuje hlavním tématům, problémům a pojmům souvisejícím s problematikou analýzy a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu a používá jich k objasnění motivace a cílů výzkumu prováděného v rámci autorovy disertační práce. Ta je zaměřena zejména na návrh efektivní metody analýzy testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů a demonstraci jejího použití ve vybraných oblastech návrhu a diagnostiky číslicových obvodů.

Rok
2004
Strany
138-143
Sborník
Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD)
Konference
Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika 2004 , Kaštieľ Moravany nad Váhom, SK
ISBN
80-969202-0-0
Vydavatel
Slovenská akademie věd
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7564,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Anal\'{y}za a zlep\v{s}en\'{i} testovatelnosti \v{c}\'{i}slicov\'{e}ho obvodu na \'{u}rovni meziregistrov\'{y}ch p\v{r}enos\r{u}",
   pages = "138--143",
   booktitle = "Zborn\'{i}k pr\'{i}spevkov \v{C}esko-slovensk\'{e}ho semin\'{a}ra pre \v{s}tudentov doktorandsk\'{e}ho \v{s}t\'{u}dia Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architekt\'{u}ry \& Diagnostika (PAD)",
   year = 2004,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Slovak Academy of Science",
   ISBN = "80-969202-0-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7564"
}
Soubory
Nahoru