Detail publikace

Analýza simulačních dat získaných z kryptografického modulu

HANÁČEK Petr, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Analýza simulačních dat získaných z kryptografického modulu. In: Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 6. ISBN 80-86840-03.
Název anglicky
Analysis of simulation data from cryptographic module
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

kryptografické moduly, modely bezpečnosti

Abstrakt

Tento článek je zaměřen především na popis vybraných metod a konceptů použitelných pro pasivní útok typu výkonová analýza (Power Analysis). Jde o metodu analyzující data získaná experimentováním a měřením charakteristik proudu odebíraného kryptografickým modulem. Použité metody jsou podobné jako v případě simulačních experimentů s tím rozdílem, že místo simulačního modelu používáme reálný kryptografický modul a jeho výstupy získáme měřením.

Rok
2004
Strany
6
Sborník
Proceedings of ASIS 2004
Konference
ASIS2004 - 26th International Autumn Colloquium - Advanced Simulation of Systems, Sv. Hostýn, CZ
ISBN
80-86840-03
Vydavatel
MARQ
Místo
Ostrava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7593,
   author = "Petr Han\'{a}\v{c}ek and Petr Peringer and Zde\v{n}ka R\'{a}bov\'{a}",
   title = "Anal\'{y}za simula\v{c}n\'{i}ch dat z\'{i}skan\'{y}ch z kryptografick\'{e}ho modulu",
   pages = 6,
   booktitle = "Proceedings of ASIS 2004",
   year = 2004,
   location = "Ostrava, CZ",
   ISBN = "80-86840-03",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7593"
}
Nahoru