Detail publikace

An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking

KOTÁSEK Zdeněk, PEČENKA Tomáš, STRNADEL Josef, MIKA Daniel a SEKANINA Lukáš. An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking. In: Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, s. 229-234. ISBN 80-8073-150-0.
Název česky
Přehled výzkumných aktivit v oblasti diagnostiky číslicových obvodů a testovacích obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

I cesta, částečný scan, analýza I cest, testovací obvody

Abstrakt

V příspěvku jsou krátce prezentovány výsledky našich dosavadních výzkumných aktivit. Nejprve jsou představeny dvě metody výběru registrů do řetězce částečný scan a principy jejich implementace. Jedna z těchto metodik je založena na využití genetických algoritmů, druhá na identifikaci zpětnovazebních smyček. V práci je dále prezentován grafický nástroj pro paralelní analýzu i-cest. Grafická reprezentace popsaná v příspěvku umožňuje vytvořit novou metodiku návrhu řadiče testu. Závěrečná část příspěvku je věnována testovacím obvodům. Je v ní prezentována metodika vytváření testovacích obvodů založená na využití evolučních technik.

Rok
2004
Strany
229-234
Sborník
Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004
Konference
6TH International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2004, Herľany, SK
ISBN
80-8073-150-0
Vydavatel
Technická univerzita v Košiciach
Místo
Košice, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7600,
   author = "Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka and Josef Strnadel and Daniel Mika and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
   title = "An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking",
   pages = "229--234",
   booktitle = "Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004",
   year = 2004,
   location = "Ko\v{s}ice, SK",
   publisher = "The University of Technology Ko\v{s}ice",
   ISBN = "80-8073-150-0",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7600"
}
Nahoru