Detail publikace

Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars

MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica, roč. 17, č. 1, s. 11-20. ISSN 0324-721X.
Název česky
Generování vět a jejich rozborů gramatikami s rozptýleným kontextem.
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
syntaktická analýza, gramatiky s rozptýleným kontextem, rozbory, popisná síla gramatik
Abstrakt
Práce se zabývá použitím gramatik s rozptýleným kontextem pro generování vět s jejich rozbory -- to znamená posloupnostmi návěští pravidel jejichž použití vede k vygenerování odpovídajících vět. Je dokázáno, že ke každému rekurzivně spočetnému jazyku L existuje gramatika s rozptýleným kontextem bez vymazávacích pravidel, jejíž jazyk je složen z vět z L následovaných jejich rozbory.
Rok
2005
Strany
11-20
Časopis
Acta Cybernetica, roč. 17, č. 1, ISSN 0324-721X
Kniha
Acta Cybernetica
Místo
Szeged, HU
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB7639,
  author = "Alexander Meduna and Ji\v{r}\'{i} Techet",
  title = "Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars",
  pages = "11--20",
  booktitle = "Acta Cybernetica",
  journal = "Acta Cybernetica",
  volume = 17,
  number = 1,
  year = 2005,
  location = "Szeged, HU",
  ISSN = "0324-721X",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7639"
}
Nahoru