Detail publikace

Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího

MOTLÍČEK Petr. Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího. In: Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. REL03V. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2004, s. 28.
Název anglicky
Speaker Segmentation of Meeting data
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Klíčová slova

segmentace řeči, zpracování řeči

Abstrakt

Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího

Anotace

Ve své přednášce bych se rád zmínil o současné práci v oblasti výzkumu skupiny pracovníkú vedených Doc. Zemčíkem a Doc. Černockým na Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT v Brně: http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/
Hlavní část výzkumu je pokryta integrovaným projektem "Augmented Multiparty Interaction" (AMI) podporovaným Evropskou Unií, kterého se účastní mimo FIT mnoho dalších partnerú z evropských univerzit i prúmyslu. Tedy v první části přednášky budou prezentovány hlavní cíle AMI projektu, jakož i vlastní přispění našeho ústavu na celkovém řešení projektu. Ve druhé části si dovolím zmínit vlastní práci v AMI projektu, která se na počátku projektu zabývala především audio-vizuálním rozpoznáváním řeči. V posledním čase
se však hlavně jedná o automatické segmentování živých jednání podle mluvčího.

Rok
2004
Strany
28
Sborník
Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004
Řada
REL03V
Konference
Odborné semináře 2004, Brno, CZ
Vydavatel
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7645,
   author = "Petr Motl\'{i}\v{c}ek",
   title = "Segmentace nahr\'{a}vek \v{z}iv\'{y}ch jedn\'{a}n\'{i} podle mluv\v{c}\'{i}ho",
   pages = 28,
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} a prezentac\'{i} akce Odborn\'{e} semin\'{a}\v{r}e 2004",
   series = "REL03V",
   year = 2004,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Department of Radioelectronics FEEC BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7645"
}
Nahoru