Detail publikace

Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů

BIDLO Michal. Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů. In: Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 13-18. ISBN 80-01-03298-1.
Název anglicky
Models of Ontogeny for the Evolutionary Design of Digital Circuits
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Klíčová slova

Evoluční algoritmus, development, celulární automat, číslicový obvod

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s možnostmi využití modelů ontogeneze (tzv. development) pro evoluční návrh číslicových obvodů. Jsou diskutovány dvě zcela odlišné techniky, které se doposud ukázaly být vhodnými kandidáty pro návrh různých tříd číslicových obvodů. První z nich je založena na opakované aplikaci posloupnosti instrukcí (tzv. konstruktoru) na existující obvod a umožňuje tvorbu libovolně rozsáhlých systémů několika tříd. Druhá metoda využívá pro modelování ontogeneze celulární automat, jehož vývoj představuje postup konstrukce obvodu o předem známém počtu vstupů.

Rok
2005
Strany
13-18
Sborník
Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika
Konference
Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia, Lázně Sedmihorky, CZ
ISBN
80-01-03298-1
Vydavatel
České vysoké učení technické
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7830,
   author = "Michal Bidlo",
   title = "Vyu\v{z}it\'{i} model\r{u} ontogeneze v evolu\v{c}n\'{i}m n\'{a}vrhu \v{c}\'{i}slicov\'{y}ch obvod\r{u}",
   pages = "13--18",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}spevk\r{u} ze semin\'{a}\v{r}e Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} Architektury \& Diagnostika",
   year = 2005,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "Czech Technical University",
   ISBN = "80-01-03298-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7830"
}
Nahoru