Detail publikace

Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach

FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach. In: Sborník databázové konference DATAKON 2005. Brno: Masarykova universita, 2005, s. 323-333. ISBN 80-210-3813-6.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Fapšo Michal, Ing. (FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Článek popisuje systém pro vyhledávání v řečových databázích na základě rozpoznávání mluvené řeči.

Rok
2005
Strany
323-333
Sborník
Sborník databázové konference DATAKON 2005
Konference
Datakon 2005, Brno, CZ
ISBN
80-210-3813-6
Vydavatel
Masarykova universita
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7918,
   author = "Michal Fap\v{s}o and Pavel Smr\v{z} and Petr Schwarz and Igor Sz\H{o}ke and Luk\'{a}\v{s} Burget and Martin Karafi\'{a}t and Jan \v{C}ernock\'{y}",
   title = "Syst\'{e}m pre efekt\'{i}vne vyh\'{l}ad\'{a}vanie v re\v{c}ov\'{y}ch datab\'{a}zach",
   pages = "323--333",
   booktitle = "Sborn\'{i}k datab\'{a}zov\'{e} konference DATAKON 2005",
   year = 2005,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Masaryk University",
   ISBN = "80-210-3813-6",
   language = "sk",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7918"
}
Nahoru