Detail publikace

Information Retrieval from Spoken Documents

FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, SCHWARZ Milan, ČERNOCKÝ Jan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Information Retrieval from Spoken Documents. In: Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006). Mexico City: Springer Verlag, 2006, s. 410-416. ISBN 3-540-32205-1.
Název česky
Information Retrieval from Spoken Documents
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Fapšo Michal, Ing. (FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Schwarz Milan (Phonexia)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Příspěvek se zabývá vyhledáváním informací v řečových záznamech, popisuje navržený a implementovaný systém.

Rok
2006
Strany
410-416
Sborník
Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006)
Konference
Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, Mexico City, Mexico, MX
ISBN
3-540-32205-1
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Mexico City, MX
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7922,
   author = "Michal Fap\v{s}o and Pavel Smr\v{z} and Petr Schwarz and Igor Sz\H{o}ke and Milan Schwarz and Jan \v{C}ernock\'{y} and Martin Karafi\'{a}t and Luk\'{a}\v{s} Burget",
   title = "Information Retrieval from Spoken Documents",
   pages = "410--416",
   booktitle = "Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006)",
   year = 2006,
   location = "Mexico City, MX",
   publisher = "Springer Verlag",
   ISBN = "3-540-32205-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7922"
}
Nahoru