Detail publikace

The Development of the AMI System for the Transcription of Speech in Meetings

HAIN Thomas, KARAFIÁT Martin, DINES John, MCCOWAN Iain, LINCOLN Mike, GARAU Giulia, WAN Vincent, ORDELMAN Roeland a RENALS Steve. The Development of the AMI System for the Transcription of Speech in Meetings. In: Machine Learning for Multimodal Interaction, Second International Workshop, MLMI 2005, Edinburgh, UK, July 11-13, 2005, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science Volume 3869, Springer 2006. Edinburgh: University of Edinburgh, 2005, s. 344-356. ISBN 978-3-540-32549-9.
Název česky
Vývoj AMI systému pro transkripci řečových meetingů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Hain Thomas (USF)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dines John (IDIAP)
McCowan Iain (IDIAP)
Lincoln Mike (IDIAP)
Garau Giulia (UEDIN)
Wan Vincent (USF)
Ordelman Roeland (UTWENTE)
Renals Steve (UEDIN)
URL
Abstrakt

Tento článek popisuje vývoj vývoj automatického systému pro přepis řeči na text v rámci kontextu AMI projektu. Uvádíme nekolik technik pro zpracování těchto dat.  

Anotace

Tento článek popisuje vývoj vývoj automatického systému pro přepis řeči na text v rámci kontextu AMI projektu. Uvádíme nekolik technik pro zpracování těchto dat.  

Rok
2005
Strany
344-356
Sborník
Machine Learning for Multimodal Interaction, Second International Workshop, MLMI 2005, Edinburgh, UK, July 11-13, 2005, Revised Selected Papers
Řada
Lecture Notes in Computer Science Volume 3869, Springer 2006
Konference
2nd Joint Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms, Edinburgh, GB
ISBN
978-3-540-32549-9
Vydavatel
University of Edinburgh
Místo
Edinburgh, GB
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7930,
  author = "Thomas Hain and Martin Karafi\'{a}t and John Dines and Iain McCowan and Mike Lincoln and Giulia Garau and Vincent Wan and Roeland Ordelman and Steve Renals",
  title = "The Development of the AMI System for the Transcription of Speech in Meetings",
  pages = "344--356",
  booktitle = "Machine Learning for Multimodal Interaction, Second International Workshop, MLMI 2005, Edinburgh, UK, July 11-13, 2005, Revised Selected Papers",
  series = "Lecture Notes in Computer Science Volume 3869, Springer 2006",
  year = 2005,
  location = "Edinburgh, GB",
  publisher = "University of Edinburgh",
  ISBN = "978-3-540-32549-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7930"
}
Nahoru