Detail publikace

Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support

SCHIER Jan, KOVÁŘ Bohumil, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support. In: Sborník "Technical Computing 2005". Praha, 2005, s. 1-4.
Název česky
Rekonfigurovatelná architektura pro zpracování obrazu s prototypováním v Simulinku
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Schier Jan, Dr. Ing. (UTIA AV ČR)
Kovář Bohumil, Ing. (UTIA AV ČR)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
Simulink, DSP, FPGA, skriptovací jazyk
Abstrakt
Publikace je zaměřena na převod blokových schemat zpracovaných v Simulinku do skriptovacího jazyka tak, aby byl použitelný pro rekonfiguraci flexibliní architektury na bázi DSP a FPGA pro implementaci takových blokových schémat.
Rok
2005
Strany
1-4
Sborník
Sborník "Technical Computing 2005"
Konference
Technical Computing 2005, Praha, CZ
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7975,
   author = "Jan Schier and Bohumil Kov\'{a}\v{r} and Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Adam Herout and V\'{i}t\v{e}zslav Beran",
   title = "Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support",
   pages = "1--4",
   booktitle = "Sborn\'{i}k {"}Technical Computing 2005{"}",
   year = 2005,
   location = "Praha, CZ",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7975"
}
Nahoru