Detail publikace

Softwarová podpora projektového myšlení

KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Softwarová podpora projektového myšlení. In: PROMA 05. Acta EVIDA No 45. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2006, s. 8. ISBN 80-86596-72-9.
Název anglicky
Software support of project thinking
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

BRAINSTORMING, GRAFICKÉ OUTLINERY, KLASICKÉ OUTLINERY, MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ, MYŠLENKOVÉ MAPY, PROJEKT, PROJEKTOVÉ MYŠLENÍ, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, OUTLINEROVÉ PROGRAMY

Abstrakt

Každý projektový manažer by měl ve své práci usilovat o maximální využití vlastního potenciálu, tedy především svých znalostí, nabytých zkušeností, praxe a v neposlední řadě i tvůrčích schopností a kreativního myšlení. Tvořivost a obecná schopnost bystrého úsudku je totiž jedním ze základních kamenů dobrého řízení podniku, tedy i přeneseně vzato úspěšné realizace projektů nejrůznějšího zaměření, délky a rozsahu. Netýkají se zdaleka jen vedoucích pracovníků. Jsou obrovskou výhodou i samotných projektových týmů. A právě možnost uspořádání svých myšlenek, schopnost dát svým záměrům jasnou a logickou podobu by měla být hlavní motivací k využívání nových nástrojů, metod a technik vedoucích k zefektivnění činností spojených s realizací projektů. Existuje celá řada nástrojů a produktů, které nám toto umožňují. Jednou z možností je využití tzv. "outlinerových programů", jejichž hlavní výhodou je schopnost organizovat a hierarchicky zařazovat vlastní projektové myšlenky a nápady, přesunovat je z jedné oblasti do druhé a dát jim nějakou komplexní strukturu, která posléze napomůže realizaci celého projektu. Text popisuje základní typy softwarových produktů - programů usnadňujících práci projektových manažerů, se zaměřením na outlinerový produkt MindManager Pro. V závěru příspěvku je provedeno celkové zhodnocení kvality tohoto produktu.

Rok
2006
Strany
8
Sborník
PROMA 05
Řada
Acta EVIDA No 45
Konference
PROject MAnagement, Praha, CZ
ISBN
80-86596-72-9
Vydavatel
Sdružení Evida - konferenční servis
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7987,
  author = "\v{S}\'{a}rka Kv\v{e}to\v{n}ov\'{a} and Jitka Kresl\'{i}kov\'{a}",
  title = "Softwarov\'{a} podpora projektov\'{e}ho my\v{s}len\'{i}",
  pages = 8,
  booktitle = "PROMA 05",
  series = "Acta EVIDA No 45",
  year = 2006,
  location = "Plze\v{n}, CZ",
  publisher = "Evida",
  ISBN = "80-86596-72-9",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7987"
}
Nahoru