Detail publikace

Novel Optimizing Approach in the Area of STEP-Based Construction of Sessionless, Power-Constrainted, TAM and Time Optimal Test Schedules

STRNADEL Josef a DHALI Arghya. Novel Optimizing Approach in the Area of STEP-Based Construction of Sessionless, Power-Constrainted, TAM and Time Optimal Test Schedules. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2006, s. 360-367. ISBN 0-7695-2546-6.
Název česky
Nový přístup k optimalizaci příkonu, času a prostředků plánu testu založený na STEP
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Dhali Arghya ()
Abstrakt

Přístup prezentovaný ve článku je založen na kódování plánu testu pomocí tzv. STEP bodů. Na základě informace o vzájemném sdílení prostředků testu jednotlivými testy (uložené ve formě TACG grafu) metoda generuje plán testu, v němž jsou přítomny všechny testy z dané množiny, nedochází ke konfliktům při aplikaci testu, jsou splněny požadavky na omezení příkonu a TAM a současně, celkový čas pro aplikaci testu se blíží minimální možné hodnotě při daných omezeních. Metoda neplánuje testy "po skupinách" ale samostatně, čímž lze dosáhnout kratších dob celkového testu.

Rok
2006
Strany
360-367
Sborník
Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS)
Konference
13th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS), Potsdam, DE
ISBN
0-7695-2546-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, CA, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8018,
   author = "Josef Strnadel and Arghya Dhali",
   title = "Novel Optimizing Approach in the Area of STEP-Based Construction of Sessionless, Power-Constrainted, TAM and Time Optimal Test Schedules",
   pages = "360--367",
   booktitle = "Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS)",
   year = 2006,
   location = "Los Alamitos, CA, US",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "0-7695-2546-6",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8018"
}
Nahoru