Detail publikace

A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures

MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej, KOŘENEK Jan a FUČÍK Otto. A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 83-84. ISBN 1-4244-0184-4.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Lexa Matej, Ing., Ph.D. (FI MUNI)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Systolické architektury pro hledání řetězců na základě jejich podobnosti hrají významnou roli jako akcelerátory pro řadu biologických aplikací. Avšak jejich široké nasazení je v současné době omezeno nedostatečnou flexibilitou, která je požadována ze strany často proměnlivých úloh. S ohledem na tuto skutečnost vzniká potřeba vyvíjet nové postupy a metody pro automatické navrhování a implementaci těchto architektur s cílem dosáhnout vysokého výkonnu a efektivity. Tento článek prezentuje významnou část takovéto metody pro výpočet parametrů generické architektury systolického pole s ohledem na dosažení maximálního výkonu a efektivního využití dostupných zdrojů.

Rok
2006
Strany
83-84
Sborník
Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference
IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop, Praha, CZ
ISBN
1-4244-0184-4
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Praha, CZ
DOI
UT WoS
000238973400021
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8042,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Matej Lexa and Jan Ko\v{r}enek and Otto Fu\v{c}\'{i}k",
  title = "A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures",
  pages = "83--84",
  booktitle = "Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop",
  year = 2006,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "1-4244-0184-4",
  doi = "10.1109/DDECS.2006.1649579",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8042"
}
Nahoru