Detail publikace

Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata

KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a SCHÖNECKER Rudolf. Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, roč. 17, č. 5, s. 1223-1229. ISSN 0129-0541.
Název česky
Generování jazyků přepisujícími systémy podobající se automatům
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova
#-přepisující systémy; programované gramatiky; nekonečná hierarchie; konečný index
Abstrakt
Tento článek představuje a diskutuje #-přepisující systémy, které reprezentují jazyk-generující model podobající se automatům tím, že používá konečný počet stavů bez neterminálních symbolů. Demonstruje, že tyto systémy přirozeným způsobem charakterizují zavedenou nekonečnou hierarchii tříd jazyků daných programovanými gramatikami konečného indexu. V závěru článku je navrženo několik variant #-přepisujících systémů.
Rok
2006
Strany
1223-1229
Časopis
International Journal of Foundations of Computer Science, roč. 17, č. 5, ISSN 0129-0541
Kniha
International Journal of Foundations of Computer Science
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8129,
  author = "Zbyn\v{e}k K\v{r}ivka and Alexander Meduna and Rudolf Sch\"{o}necker",
  title = "Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata",
  pages = "1223--1229",
  booktitle = "International Journal of Foundations of Computer Science",
  journal = "International Journal of Foundations of Computer Science",
  volume = 17,
  number = 5,
  year = 2006,
  ISSN = "0129-0541",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8129"
}
Nahoru