Detail publikace

Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 13-18. ISBN 80-969202-2-7.
Název anglicky
Method for Automatic Design of Benchmark Circuits
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Pečenka Tomáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

testovací obvod, evoluční návrh

Abstrakt

Příspěvek se zabývá metodou evolučního návrhu syntetických testovacích obvodů s požadovanými diagnostickými vlastnostmi. Na začátku práce je krátce popsán navržený formální model struktury číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. Dále je představena samotná metoda návrhu syntetických obvodů a s využitím zavedeného formálního modelu je popsán postup ohodnocení kvality kandidátního obvodu. Podrobněji je představena zejména metoda analýzy testovatelnosti a identifikace bezkonfliktních i-cest v obvodu.

Rok
2006
Strany
13-18
Sborník
Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Konference
Počítačové architektúry & diagnostika 2006 , Hotel Podjavorník, Papradno, Považská Bystrica, SK
ISBN
80-969202-2-7
Vydavatel
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8187,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka",
   title = "Prost\v{r}edky a metody pro automatick\'{e} vytv\'{a}\v{r}en\'{i} testovac\'{i}ch obvod\r{u}",
   pages = "13--18",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} pracovn\'{i}ho semin\'{a}\v{r}e Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika pro studenty doktorsk\'{e}ho studia",
   year = 2006,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences",
   ISBN = "80-969202-2-7",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8187"
}
Nahoru