Detail publikace

Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu

SEKANINA Lukáš. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 305-310. ISBN 9788072484126.
Název anglicky
A Relation Between Abstract and Physical Computing in the Contex of Evolutionary Design
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Klíčová slova

evoluční návrh, problém implementace, výpočet

Abstrakt

Evoluční algoritmy je možné využít pro návrh a realizaci číslicových obvodů, a tedy i výpočetních systémů. Výpočetní systémy navržené a fyzicky realizované evolučními technikami však vykazují vlastnosti, jež nenajdeme v existujících výpočetních systémech, které jsou běžně navrhovány inženýry, ani v systémech živé přírody (jako je např. mozek), jejichž chování je také často interpretováno jako výpočet. Článek shrnuje výsledky experimentů, které ukazují, že evoluční algoritmy mohou pro realizaci požadovaného chování využít fyzikální vlastnosti cílové platformy a vlastnosti prostředí (vysoká teplota, radiace), ve kterém je platforma umístěna. Obecně není možné zjistit, jak a proč vyevolvované řešení funguje. Stávající teorie implementace, které řeší vztah mezi abstraktním a fyzickým počítáním, jsou potom zproblematizovány.

Rok
2007
Strany
305-310
Sborník
Kognice a umělý život VII
Konference
Kognícia a umelý život VII, Smolenice, SK
ISBN
9788072484126
Vydavatel
Slezská univerzita v Opavě
Místo
Opava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8345,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
   title = "Vztah mezi abstraktn\'{i}m a fyzick\'{y}m v\'{y}po\v{c}tem v kontextu evolu\v{c}n\'{i}ho n\'{a}vrhu",
   pages = "305--310",
   booktitle = "Kognice a um\v{e}l\'{y} \v{z}ivot VII",
   year = 2007,
   location = "Opava, CZ",
   publisher = "Silesian University",
   ISBN = "9788072484126",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8345"
}
Nahoru