Detail publikace

Chování uživatelů elektronické pošty

CVRČEK Daniel a MALINKA Kamil. Chování uživatelů elektronické pošty. In: Datakon 2007 - Sborník databázové konference. Brno: Fakulta informatiky MU, 2007, s. 92-101. ISBN 978-80-7355-076-9.
Název anglicky
Email user behavior
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

chování, SMTP, soukromí, anonymita, sociální sít

Abstrakt

V tomto clánku popíšeme nekteré výsledky, které jsme získali analýzou záznamu o používání elektronické pošty. Zdrojem dat je SMTP server, který slouží pro uživatele nekolika fakult Vysokého ucení technického v Brne. Tyto záznamy byly anonymizovány, abychom zajistili ochranu osobních dat uživatelu. Takto upravené záznamy jsme použili jako vstupní data pro analýzu chování uživatelu a pro zjištení charakteristik sociálních sítí, které uživatelé vytvárejí.

Rok
2007
Strany
92-101
Sborník
Datakon 2007 - Sborník databázové konference
Konference
DATAKON 2007, Brno, hotel Santon, CZ
ISBN
978-80-7355-076-9
Vydavatel
Fakulta informatiky MU
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8357,
   author = "Daniel Cvr\v{c}ek and Kamil Malinka",
   title = "Chov\'{a}n\'{i} u\v{z}ivatel\r{u} elektronick\'{e} po\v{s}ty",
   pages = "92--101",
   booktitle = "Datakon 2007 - Sborn\'{i}k datab\'{a}zov\'{e} konference",
   year = 2007,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Informatics MU",
   ISBN = "978-80-7355-076-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8357"
}
Nahoru