Detail publikace

LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems

DVOŘÁK Václav. LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems. International Review on Computers and Software, roč. 2, č. 4, 2007, s. 357-365. ISSN 1828-600X.
Název česky
Architektury založené na kaskádách LUT pro vysokou produktivitu vestavěných systémů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Ve vestavěných systémech je často požadována implementace vícevýstupových boolovských funkcí s malým zpožděním, s nízkým příkonem, levná a pružná ke změnám.  Článek popisuje architektury číslicových systémů, které zahrnují některé uvedené atributy. Jsou založeny na již známé, ale nedávno znovu objevené reprezentaci kombinační logiky kaskádami náhledových tabulek (LUT). Je zrevidován teoretický základ kaskádní dekompozice a je vypíchnut její vztah k rozhodovacím diagramům. Je diskutován návrh kaskád LUT a je předložena heuristická metoda jejich syntézy. Jsou uvedeny tři možné aplikace kaskád LUT: řetězová kombinační logika, efektivní mikroprogramy s vícenásobným větvením a rychlá logická simulace v software. Je ukázáno, že úpravami délky kaskád, složitosti jejich členů a počtem kaskád je možné pružně volit různé kompromisy mezi výkonností a cenou. Metoda kaskád LUT tak může být velmi užitečná nejen pro velmi výkonné proudové zpracování  nebo při vestavěném řízení mikroprocesory nebo mikrořadiči, ale i při simulaci číslicových systémů.

Rok
2007
Strany
357-365
Časopis
International Review on Computers and Software, roč. 2, č. 4, ISSN 1828-600X
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8404,
   author = "V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k",
   title = "LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems",
   pages = "357--365",
   journal = "International Review on Computers and Software",
   volume = 2,
   number = 4,
   year = 2007,
   ISSN = "1828-600X",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8404"
}
Soubory
Nahoru