Detail publikace

Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA

STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
Název anglicky
Checker Generator for Comunication Protocols XILINX FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

hlídací obvod, komunikační protokol, VHDL, FPGA

Abstrakt

Článek se zabývá návrhem nové metodologie založené na automatizovaném vytváření hlídacích obvodů pro testování správnosti komunikačních protokolů a tvoří první krok a nejnižší vrstvu našich cílů pro vývoj systémů odolných proti poruchám na bázi FPGA. Pro automatizované vytváření hlídacích obvodů je definován formální jazyk pro popis chováni protokolu a navržen nástroj pro generování hlídacího obvodu v jazyce VHDL na základě tohoto popisu. Evaluace nové metodologie je provedena na komunikačním protokolu LocalLink vyvinutý firmou XILINX. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti nově prezentované metodiky a možnosti jejího využití v disertační práci.

Rok
2007
Strany
129-136
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2007, Srní, CZ
ISBN
978-80-7043-605-9
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8441,
   author = "Martin Straka",
   title = "Gener\'{a}tor hl\'{i}dac\'{i}ch obvod\r{u} pro komunika\v{c}n\'{i} protokoly Xilinx FPGA",
   pages = "129--136",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2007",
   year = 2007,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-7043-605-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8441"
}
Soubory
Nahoru