Detail publikace

Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu

ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-7043-605-9.
Název anglicky
Low power test scheduling optimization
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Číslicový obvod, testování, nízký příkon, optimalizace

Abstrakt

Příspěvek se zabývá optimalizací testu číslicového obvodu pro nízký příkon během aplikace testu. V příspěvku je prezentován princip metody využívající změn posloupnosti registrů v řetězci scan a změn posloupností testovacích vektorů. Dále je rozebrán stav prací na tématu disertační práce, jsou popsány metody, které byly zatím úspěšně implementovány a jsou prezentovány dílčí dosažené výsledky.

Rok
2007
Strany
85-92
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2007, Srní, CZ
ISBN
978-80-7043-605-9
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8455,
   author = "Jaroslav \v{S}karvada",
   title = "Optimalizace pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} testu vzhledem k p\v{r}\'{i}konu",
   pages = "85--92",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2007",
   year = 2007,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-7043-605-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8455"
}
Nahoru