Detail publikace

Search in speech for public security and defense

ČERNOCKÝ Jan, SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, KOPECKÝ Jiří, GRÉZL František, SCHWARZ Petr, GLEMBEK Ondřej, OPARIN Ilya, SMRŽ Pavel a MATĚJKA Pavel. Search in speech for public security and defense. In: Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07). Washington D.C.: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 1-7. ISBN 1-4244-1226-9.
Název česky
Vyhledávání v řeči pro národní bezpečnost a obranu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Fapšo Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kopecký Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Oparin Ilya (ZČU v Plzni)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

vyhledávání v řeči

Abstrakt

Článek je o vyhledávání v řeči pro národní bezpečnost a obranu, a zaměřuje se především na vyhledávání klíčových frází v mluvené řeči.

Rok
2007
Strany
1-7
Sborník
Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07)
Konference
SAFE 2007: Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, Washington D.C., USA, US
ISBN
1-4244-1226-9
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Washington D.C., US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8464,
  author = "Jan \v{C}ernock\'{y} and Igor Sz\H{o}ke and Michal Fap\v{s}o and Martin Karafi\'{a}t and Luk\'{a}\v{s} Burget and Ji\v{r}\'{i} Kopeck\'{y} and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Petr Schwarz and Ond\v{r}ej Glembek and Ilya Oparin and Pavel Smr\v{z} and Pavel Mat\v{e}jka",
  title = "Search in speech for public security and defense",
  pages = "1--7",
  booktitle = "Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07)",
  year = 2007,
  location = "Washington D.C., US",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "1-4244-1226-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8464"
}
Nahoru