Detail publikace

Fusion of heterogeneous speaker recognition systems in the STBU submission for the NIST speaker recognition evaluation 2006

BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan, GLEMBEK Ondřej, GRÉZL František, KARAFIÁT Martin, VAN Leeuwen David, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a STRASHEIM Albert. Fusion of heterogeneous speaker recognition systems in the STBU submission for the NIST speaker recognition evaluation 2006. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, roč. 15, č. 7, s. 2072-2084. ISSN 1558-7916.
Název česky
Fúze heterogeeních systémů pro rozpoznávání mluvčího v STBU systému pro NIST evaluace v rozpoznávání mluvčího 2006
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Brümmer Niko (Agnitio)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
van Leeuwen David (TNO TPD)
Matějka Pavel, Ing. (UREL FEKT VUT)
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Strasheim Albert (USB)
URL
Abstrakt
Článek pojednává o fúzi heterogeeních systémů pro rozpoznávání mluvčího v STBU systému pro NIST evaluace v rozpoznávání mluvčího 2006.
Rok
2007
Strany
2072-2084
Časopis
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, roč. 15, č. 7, ISSN 1558-7916
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB8470,
   author = "Niko Br\"{u}mmer and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y} and Ond\v{r}ej Glembek and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Martin Karafi\'{a}t and David Leeuwen van and Pavel Mat\v{e}jka and Petr Schwarz and Albert Strasheim",
   title = "Fusion of heterogeneous speaker recognition systems in the STBU submission for the NIST speaker recognition evaluation 2006",
   pages = "2072--2084",
   journal = "IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing",
   volume = 15,
   number = 7,
   year = 2007,
   ISSN = "1558-7916",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8470"
}
Nahoru