Detail publikace

Výpočetní development založený na instrukcích

BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
Název anglicky
Instruction-Based Computational Development
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Klíčová slova

Evoluční algoritmus, instrukce, program, development, číslicový obvod.

Abstrakt

Příspěvek pojednává o specifické oblasti evolučního návrhu využívajícího development založený na instrukcích. Tato technika se ukázala být vhodným kandidátem v oboru evolučního návrhu číslicových obvodů s ohledem na škálovatelnost cílových řešení. Jsou diskutovány dvě oblasti aplikací tohoto přístupu: (1) evoluční návrh generických řadicích sítí a (2) evoluční návrh generických kombinačních násobiček. V prvním případě bylo evolucí nalezeno několik programů, které jsou schopny konstruovat řadicí sítě s lepšími vlastnostmi v porovnání s konvenční metodou. Druhá aplikace představuje vůbec první experiment evolučního návrhu, kdy byl automaticky nalezen algoritmus pro konstrukci generických násobiček s využitím developmentu. V závěru jsou diskutovány přínosy těchto technik a nastíněna struktura dizertační práce.

Rok
2007
Strany
53-59
Sborník
Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2007, Srní, CZ
ISBN
978-80-7043-605-9
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8481,
   author = "Michal Bidlo",
   title = "V\'{y}po\v{c}etn\'{i} development zalo\v{z}en\'{y} na instrukc\'{i}ch",
   pages = "53--59",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} pracovn\'{i}ho semin\'{a}\v{r}e Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika",
   year = 2007,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-7043-605-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8481"
}
Nahoru