Detail publikace

Modeling Deliberative Agents Using Object Oriented Petri Nets

KOČÍ Radek, MAZAL Zdeněk, ZBOŘIL František a JANOUŠEK Vladimír. Modeling Deliberative Agents Using Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 15-20. ISBN 0-7695-2976-3.
Název česky
Modelování rozvážných agentů objektově orientovanými Petriho sítěmi
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

BDI agenti, modely záměrů, Objektově orientované Petriho sítě

Abstrakt

Článek demonstruje aplikaci vysokoúrovňových Petriho sítí v modelování a simulaci deliberativní agentů. Použitý formalismus Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) představuje vhodný prostředek pro popis paralelismu a vysokého stupně dynamiky systémů. Navíc umožňují, ve spojení s vyvíjeným nástrojem PNtalk, vývoj systémů v simulaci včetně nasazení vyvinutých modelů popsaných OOPN do cílové aplikace.

Rok
2007
Strany
15-20
Sborník
Proceedings of the 7th ISDA
Konference
7th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications , Rio de Janeiro, BR
ISBN
0-7695-2976-3
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Los Alamitos, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8496,
   author = "Radek Ko\v{c}\'{i} and Zden\v{e}k Mazal and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek",
   title = "Modeling Deliberative Agents Using Object Oriented Petri Nets",
   pages = "15--20",
   booktitle = "Proceedings of the 7th ISDA",
   year = 2007,
   location = "Los Alamitos, US",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "0-7695-2976-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8496"
}
Nahoru