Detail publikace

Automatizované Mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů

MARTÍNEK Tomáš. Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 77-83. ISBN 978-80-7043-605-9.
Název anglicky
Automated mapping of architectures with variable number of processing elements
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

High-Level Sythesis, Design Space Exploration, FPGA technology, Approximate String Matching.

Abstrakt

Architektury číslicových obvodů jsou často složeny z opakujících se elementů tvořených z výpočetních jednotek nebo paměťových bloků. Tyto výpočetní elementy jsou často organizovány do n-rozměrných polí nebo stromových struktur s cílem dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Proces automatizovaného mapování takovýchto architektur do čipů s omezeným množstvím zdrojů je komplikován řadou faktorů. Mezi ty hlavní patří zejména výpočet rozměrů architektury, způsob implementace dílčích částí architektury a případně výběr zdrojů, ze kterých budou složeny. Tento článek popisuje základní rámec metody pro automatizované mapování architektur složených z proměnného počtu výpočetních elementů. Navrhovaná metoda je experimentálně ověřena na příkladě obvodu pro hledání podobnosti dvou řetězců algoritmem Smith-Waterman a dosažené výsledky jsou porovnány s ostatními přístupy v této oblasti.

Rok
2007
Strany
77-83
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2007, Srní, CZ
ISBN
978-80-7043-605-9
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8540,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek",
   title = "Automatizovan\'{e} Mapov\'{a}n\'{i} architektur s prom\v{e}nn\'{y}m po\v{c}tem v\'{y}po\v{c}etn\'{i}ch element\r{u}
Automatizovan\'{e} mapov\'{a}n\'{i} architektur s prom\v{e}nn\'{y}m po\v{c}tem v\'{y}po\v{c}etn\'{i}ch element\r{u}",
   pages = "77--83",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2007. \v{C}esko-slovensk\'{y} semin\'{a}\v{r} pro studenty doktorandsk\'{e}ho studia",
   year = 2007,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-7043-605-9",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8540"
}
Nahoru